O firmie

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Firma “LEŚ” działa od 2004 roku. Ze względu na wysoką jakość świadczonych usług zajmuje obecnie silną pozycję na lokalnym rynku usług budowlano-remontowych. Od początku swojej działalności kładła szczególny nacisk na profesjonalizm i jakość świadczonych usług.

doświadczenie w branży budowlanej pozwoliło na uzyskanie miana firmy godnej zaufania.

DOŚWIADCZENIE

Nasza firma w minionych latach wykonała szereg robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, remontów oraz dekarstwa wielu obiektów użyteczności publicznej, w tym: szkolnych, biurowych, wspólnot mieszkaniowych.

Specjalizujemy się również w robotach konserwatorsko-budowlanych obiektów zabytkowych oraz wykonawstwie robót termomodernizacyjnych, obejmujących przede wszystkim docieplenia ścian i stropów metodą lekką-mokrą (BSO) oraz docieplenia stropodachów.

KADRA I SPRZĘT

Trzon przedsiębiorstwa stanowi odpowiednio dobrana i sprawdzona na budowach kadra pracownicza o bogatym dorobku zawodowym cechująca się profesjonalizmem, dbałością o doskonałą jakość wykonywanych robót oraz wysoką kulturą osobistą. Zatrudniamy wyspecjalizowanych pracowników, współpracujemy z zaprzyjaźnionymi firmami. Zapewniamy profesjonalną, solidną, oraz terminową realizację zleceń z gwarancją wysokiej jakości.

PROFESJONALIZM

Od niedawna nasza firma posiada jako nieliczni “Pion ochrony informacji niejawnych” w skład którego wchodzą:

  • Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.
  • Kierownik kancelarii niejawnej
  • Inspektor Bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Administrator systemu teleinformatycznego.
  • Kancelaria niejawna.
  • Wydzielone stanowisko komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.

Pion ochrony informacji niejawnych w P.U.B LEŚ jest przygotowany do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Wydzielone stanowisko komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” posiada akredytację kierownika jednostki organizacyjnej potwierdzoną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Właściwa realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem wiąże się między innymi z realizacją inwestycji związanej z instalacją technicznych zabezpieczeń ochranianych obiektów. Głównym celem tego procesu jest stworzenie systemu zabezpieczającego, który będzie niejawny i zabezpieczony przed sabotażem zarówno na etapie projektowania, jak i podczas jego budowy oraz eksploatacji.