Remont budynku klubowego nr 2 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w Kołobrzegu

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Remont budynku klubowego nr 2 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego w Kołobrzegu

Jako firma budowlana z wieloletnim doświadczeniem, zrealizowaliśmy inwestycję pn. "Remont budynku klubowego nr 2 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Łopuskiego 36 w Kołobrzegu - ETAP II i III" dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie. Nasze zaangażowanie w projekcie objęło szeroki zakres prac, mających na celu przekształcenie tego budynku klubowego w nowoczesne i funkcjonalne miejsce.

Realizując postawione przed nami zadanie, przystąpiliśmy do prac przygotowawczych, dbając o staranne planowanie i organizację każdego etapu. Następnie przystąpiliśmy do wykonywania robót podstawowych, zgodnie z dokumentacją projektową i zgodnie z umową. Wszystkie prace były przeprowadzane w określonych terminach, aby zapewnić płynny przebieg inwestycji.

Finalnym etapem było przeprowadzenie odbioru końcowego, podczas którego zapewniliśmy pełne spełnienie wszystkich wymagań i standardów ustalonych przez zamawiającego. W rezultacie mogliśmy przekazać zmodernizowany budynek klubowy, spełniający oczekiwania oraz spełniający najwyższe standardy jakości.

Nasza firma zawsze dąży do doskonałości w realizowanych projektach, zapewniając klientom solidne i profesjonalne usługi.

Inwestor: Skarb Państwa - 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Koszalinie

Inwestycja: Remont budynku klubowego nr 2 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Łopuskiego 36 w Kołobrzegu

Okres realizacji: lipiec 2018 - sierpień 2019