Przebudowa sal dydaktycznych w budynku nr 3 na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Zakończoną inwestycją, której się podejmowaliśmy, była przebudowa sal dydaktycznych w budynku nr 3 na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Realizując ten projekt, skoncentrowaliśmy się na modernizacji kluczowych systemów i infrastruktury, aby stworzyć odpowiednie warunki nauki i szkolenia dla personelu.

Jednym z głównych zadań tej inwestycji było przeprowadzenie przebudowy sali - auli. Dążąc do zapewnienia nowoczesnego i funkcjonalnego środowiska, wprowadziliśmy szereg usprawnień.

Nasze prace obejmowały m.in. modernizację centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji oraz oświetlenia zarówno podstawowego, jak i awaryjnego. Dzięki temu, sale dydaktyczne są teraz dostosowane do najwyższych standardów i spełniają wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wygody i efektywności energetycznej.

Podczas przebudowy sali - auli, zadbaliśmy o odpowiednią termoizolację, nowoczesne i energooszczędne rozwiązania grzewcze, a także o nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, które gwarantują wygodę użytkowania. Dla zapewnienia świeżego powietrza i odpowiedniego cyrkulowania, zmodernizowaliśmy system wentylacyjny. Oświetlenie zostało dopasowane do potrzeb użytkowników, zapewniając zarówno odpowiednie natężenie światła, jak i awaryjne źródła oświetlenia w razie potrzeby.

Przebudowa sal dydaktycznych była projektem, który przyczynił się do doskonalenia infrastruktury edukacyjnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, udało nam się skutecznie zrealizować postawione przed nami zadania.

Inwestor: Skarb Państwa - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Inwestycja: Przebudowa sal dydaktycznych w budynku nr 3 na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Okres realizacji: grudzień 2021 r. - maj 2022 r.