Kryta strzelnica w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Rozbudowa krytej strzelnicy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

Inwestor: Skarb Państwa - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Inwestycja: Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin