Kryta strzelnica w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Nasza kolejna zakończona inwestycja to „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin”. W ramach tej inwestycji przeprowadziliśmy szereg prac, mających na celu stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. Prace, które wykonaliśmy, obejmowały m.in. zadania związane z konstrukcją hali, wykończeniem wnętrz, ociepleniem budynku oraz instalacjami.

Nasze działania obejmowały m.in. wykonanie żelbetowej konstrukcji hali, prace murarskie, wykończenie wnętrz włączając w to ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi i wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej. Ociepliliśmy również stropodachy oraz zamontowaliśmy stolarkę okienną i drzwiową. Nowo powstała strzelnica została wyposażona w osiem stanowisk strzeleckich, umożliwiających efektywne i bezpieczne prowadzenie treningów.

Dodatkowo, przeprowadziliśmy przebudowę budynku, dostosowując go do potrzeb zaplecza technicznego strzelnicy. Zadbaliśmy również o infrastrukturę zewnętrzną, wykonując nowy system dróg, chodników, placów manewrowych oraz miejsc postojowych. Oświetlenie zewnętrzne zostało zaprojektowane i wykonane, aby zapewnić odpowiednie warunki oświetleniowe w rejonie rozbudowy i przebudowy budynku.

Nasza inwestycja miała na celu stworzenie profesjonalnej strzelnicy, która spełni oczekiwania zarówno doświadczonych strzelców, jak i osób rozpoczynających swoją przygodę z tą dyscypliną. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu i wysokiej jakości wykonania, strzelnica stała się miejscem odpowiednim do prowadzenia treningów strzeleckich oraz rozwoju umiejętności strzeleckich.

 

Inwestor: Skarb Państwa - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Inwestycja: Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin

Okres realizacji: czerwiec 2019 r. - listopad 2020 r.