Budowa nowego Centrum Ogrodniczego AGROMA w Świdwinie

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Jako firma budowlana z wieloletnim doświadczeniem, zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na rozbiórce istniejącego i budowie nowego budynku centrum ogrodniczego. W ramach tego projektu, zburzyliśmy istniejący obiekt i wznieśliśmy nowy, nowoczesny i funkcjonalny budynek centrum ogrodniczego, który spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Przeprowadziliśmy również wszystkie prace związane z instalacjamiwody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i elektrycznej, a także utwardzeniami na działce.

 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Agroma Koszalin Sp. z o.o., ul. Szczecińska 14, 75-135 Koszalin

Inwestycja: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku Centrum Ogrodniczego wraz z tymczasową halą namiotową i urządzeniami budowlanymi – zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i elektrycznej oraz utwardzeniami na działce nr 24/9 obr. 013, położonej przy ulicy Szczecińskiej w Świdwinie

Okres realizacji: 01 lipca 2021 r. – 31 lipca 2022 r.