Realizacja zadania Komisariat Policji w Bornem Sulinowie – termomodernizacja obiektu przy ul. Bolesława Chrobrego

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Zakończona inwestycja termomodernizacji Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie przy ul. Bolesława Chrobrego 2 obejmowała kompleksowy zakres prac budowlano-remontowych mających na celu poprawę efektywności energetycznej i funkcjonalności budynku. W ramach inwestycji przeprowadzono ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu oraz klatki schodowej, co znacząco zmniejszyło straty ciepła. Dodatkowo wykonano nową izolację poziomą posadzek piwnicznych oraz iniekcję ciśnieniową ścian zewnętrznych, a także izolację bitumiczną ścian wewnętrznych, co poprawiło izolacyjność budynku.

Wymieniono drzwi zewnętrzne na nowe, co podniosło bezpieczeństwo i estetykę obiektu, oraz zamontowano nowe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej. W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dokonano przebudowy systemu oraz wymiany węzła cieplnego, co poprawiło efektywność energetyczną budynku. Zbudowano również nową instalację ciepłej wody użytkowej oraz wymieniono tablice rozdzielcze i instalację odgromową, co zwiększyło bezpieczeństwo elektryczne.

Zainstalowano nowe lampy oświetlenia zewnętrznego oraz kamery monitoringu, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa wokół budynku. Wewnątrz budynku przeprowadzono prace remontowe, w tym wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz zwiększenie szerokości otworów drzwiowych, co poprawiło komunikację wewnętrzną. Wykonano również prace malarskie i posadzkarskie po wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dach budynku przeszedł gruntowną modernizację, obejmującą wymianę elementów konstrukcji oraz montaż nowego pokrycia ceramicznego i elementów galanterii dachowej. Na zakończenie, wykonano nową elewację, która nadała budynkowi nowoczesny i estetyczny wygląd.

Efektem tych działań jest znaczne zwiększenie efektywności energetycznej budynku, co obniżyło koszty jego eksploatacji oraz poprawiło komfort użytkowania. Inwestycja przyczyniła się także do podniesienia standardów bezpieczeństwa i estetyki obiektu. Całość prac została zrealizowana terminowo i zgodnie z założeniami, co świadczy o profesjonalizmie i zaangażowaniu wykonawcy.

 

Inwestor: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Inwestycja: Realizacja zadania Komisariat Policji w Bornem Sulinowie – termomodernizacja obiektu przy ul. Bolesława Chrobrego

Okres realizacji: październik 2020 r. – kwiecień 2021 r.