Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 14 przy ulicy Melchiora Wańkowicza 15 w Koszalinie.

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Prezentujemy kolejną zakończoną inwestycję, która obejmowała modernizację energetyczną budynku przedszkola nr 14 przy ul. Melchiora Wańkowicza 15 w Koszalinie. Nasze działania miały na celu poprawę efektywności energetycznej oraz komfortu użytkowania tego obiektu.

W ramach realizacji przeprowadziliśmy szereg istotnych prac. Przede wszystkim wykonaliśmy izolację przeciwwilgociową ścian, co zapobiega wnikaniu wilgoci i tworzeniu się niekorzystnych warunków wewnątrz budynku. Dodatkowo, przystąpiliśmy do wykonania cokołu budynku oraz wykończenia go tynkiem mozaikowym, nadając mu estetyczny wygląd.

Wykonaliśmy również ocieplenie ścian zewnętrznych, co przyczyniło się do poprawy izolacji termicznej obiektu. Dodatkowo zamontowaliśmy budki lęgowe dla ptaków na okolicznych drzewach, dbając o zachowanie przyjaznego środowiska dla dzikiej przyrody.

Ponadto w ramach modernizacji przeprowadziliśmy ocieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu, co przyczyniło się do poprawy komfortu cieplnego wewnątrz budynku. Wymieniliśmy obróbki blacharskie oraz część okien i drzwi zewnętrznych.

Przeprowadziliśmy również między innymi przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, włączając w to instalację oświetlenia awaryjnego i monitoringu, przebudowę instalacji odgromowej oraz zainstalowaliśmy tablice informacyjne i pamiątkowe, które nadają charakteru temu wyjątkowemu budynkowi.

Cały proces realizacji inwestycji przebiegał zgodnie z planem, przy zachowaniu wysokich standardów jakości. Cieszymy się z udziału w tym projekcie i z dumą prezentujemy Państwu efekty naszych działań.

Inwestor: Gmina Miasto Koszalin

Inwestycja: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 14 przy ulicy Melchiora Wańkowicza 15 w Koszalinie.

Okres realizacji: październik 2020 r. – lipiec 2021 r.