Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 14 przy ulicy Melchiora Wańkowicza 15 w Koszalinie.

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Inwestor: Gmina Miasto Koszalin

Inwestycja: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola nr 14 przy ulicy Melchiora Wańkowicza 15 w Koszalinie.

Okres realizacji: październik 2020 r. – lipiec 2021 r.