Modernizacja dachu Zakładu Lecznictwa Gryf Oddział I-III w Połczynie Zdroju

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

W styczniu 2024 r. rozpoczęliśmy realizację inwestycji polegającej na modernizacji dachu Zakładu Lecznictwa Gryf Oddział I-III w Połczynie Zdroju. Cały zakres robót obejmuje szereg działań mających na celu poprawę stanu technicznego i funkcjonalności istniejącego dachu.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonamy, m.in.: rozbiórki i demontaże istniejącego pokrycia dachowego oraz ścianek działowych, podbitek, sufitów, istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; wymianę lub wzmocnienie zdegradowanych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; zabezpieczenie grzybobójcze elementów konstrukcyjnych; montaż nowej membrany dachowej, kontrłat oraz nowych obróbek blacharskich; pokrycie dachu nową dachówką ceramiczną, zapewniającą estetyczny wygląd i funkcjonalność; modernizację instalacji odgromowej oraz remont galeryjki widokowej, kopuł nad klatką schodową i nad kawiarnią; montaż izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej dla poprawy efektywności energetycznej i komfortu akustycznego; montaż okienek dachowych dla optymalizacji oświetlenia naturalnego.

Zakres robót obejmuje kompleksowe podejście do modernizacji dachu, uwzględniając aspekty konstrukcyjne, izolacyjne, estetyczne oraz funkcjonalne. Celem inwestycji jest dostarczenie trwałego i nowoczesnego rozwiązania dla Zakładu Lecznictwa Gryf Oddział I-III w Połczynie Zdroju.

 

Inwestor: Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.

Inwestycja: Modernizacja dachu Zakładu Lecznictwa Gryf Oddział I-III w Połczynie Zdroju przy ulicy Solankowej 8