Budowa Stacji Badawczo-Dydaktycznej w miejscowości Grzmiąca Etap I

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Nowy rok to dla nas okazja do podjęcia nowych wyzwań, a jednym z pierwszych projektów, które podjęliśmy w 2024 r., jest budowa Stacji Badawczo-Dydaktycznej w miejscowości Grzmiąca, województwo zachodniopomorskie. Inwestycja ta jest prowadzona na zlecenie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Etap I inwestycji skupia się na budowie Stacji Badawczo-Dydaktycznej, która będzie pełniła ważną rolę w rozwijaniu badań naukowych i dydaktyki. Projekt ten obejmuje następujące główne zadania:

  • Budowa budynku B1 administracyjno-bytowego, który będzie służyć jako centrum zarządzania i zapewni komfortowe warunki dla personelu oraz naukowców.
  • Modernizacja trzech istniejących hal magazynowych z łącznikiem, aby dostosować je do potrzeb projektu.
  • Budowa infrastruktury sanitarno-technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, oraz systemu elektrycznego i przeciwpożarowego.
  • Pełne zagospodarowanie terenu na działkach obejmujące tereny zielone, drogi dojazdowe oraz parkingi.

Inwestor: Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Inwestycja: Budowa Stacji Badawczo-Dydaktycznej w miejscowości Grzmiąca Etap I - budowa budynku B1 administracyjno-bytowego wraz z przyłączami, modernizacją trzech hal magazynowych z łącznikiem, budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej, elektrycznej, p.poż. wraz zagospodarowaniem terenu na działkach 4/18 obręb ew. 13 i 4/21 obręb ew. 13 w miejscowości Grzmiąca, znajdującej się w gminie Grzmiąca, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie