Termomodernizacja 4 budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ

Przedstawiamy kolejną prowadzoną inwestycję dotyczącą poprawy efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Ta kompleksowa modernizacja ma na celu stworzenie bardziej energooszczędnych i przyjaznych środowisku przestrzeni edukacyjnych..

W ramach tej inwestycji prowadzimy szereg istotnych działań. Rozpoczęliśmy od termomodernizacji czterech budynków, skupiając się na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizujemy również instalację wentylacji i ciepłej wody użytkowej, co przyczyni się do poprawy komfortu termicznego wewnątrz budynków.

Nasz zespół koncentruje się również na modernizacji systemu ogrzewania, mając na celu zapewnienie efektywnego i ekonomicznego źródła ciepła. Zostanie również ocieplony dach sali sportowej, aby zapewnić odpowiednie warunki dla aktywności fizycznej..

Estetyka budynków również jest dla nas ważna. Planujemy przeprowadzić malowanie elewacji, wymianę systemu orynnowania oraz remont instalacji elektrycznej i oświetlenia, aby stworzyć przyjazne i nowoczesne wnętrza. W trakcie realizacji inwestycji przystąpimy również do modernizacji pomieszczeń, dbając o ich funkcjonalność i estetykę.

Inwestycja uwzględnia także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Planujemy zainstalować panele fotowoltaiczne na dachu budynków, co umożliwi wytwarzanie własnej energii elektrycznej. Wykonamy także kompleksową przebudowę instalacji gazowej, ciepłowniczej oraz dolnego źródła ciepła w kotłowni.

Inwestycja ta przyczyni się do stworzenia bardziej energooszczędnych i komfortowych warunków nauki dla uczniów i personelu szkoły. Dążymy do terminowego zakończenia prac i oddania gotowych budynków, które będą spełniały najwyższe standardy efektywności energetycznej.

Inwestor: Gmina Kobylnica

Inwestycja: Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szoły Podstawowej w Kobylnicy.