07.2017 KONTRAKTY W REALIZACJI:


  1. 21 WOG Świdwin – prace zabezpieczające budynku nr 20 w kompleksie 2111 w Trzebiatowie – remont stropów

  2. Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku

  3. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku

  4. Termomodernizacja budynku pływalni SOSiR w Słupsku

  5. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Słupsku