Sezon budowlany w firmie „LEŚ” w pełni!


Pracowity okres przed nami. Realizujemy m.in. kolejne kontrakty z 17 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Koszalinie, w tym:

  • budynek garażowy nr 43 oraz budynek Klubu Garnizonowego.
  • Kompleksowa naprawa zabytkowego ogrodzenia murowanego na terenie Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2.
  • Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 8-8e w Koszalinie